luni, 20 februarie 2017

URUGUAYAN HORIZONS: NIZA TODARO


Un reflejo de la intelectualidad

Este libro es un reflejo de la intelectualidad que reúne a un puñado de poetas y narradores con  un solo propósito: transitar por los caminos de la sensibilidad, del esfuerzo, del compromiso.

El espíritu de los escritores está presente en cada página, donde brillan sus nombres en relatos o estrofas y desbrozan el camino para permanecer indelebles en el corazón de quienes comparten el mismo sentimiento.

Su innato talento congrega a personas de diferente formación, pero con el mismo sentido humanista, que se dirigen hacia un ideal común. Tienen la  facilidad de sorprender, atrapar y dejar a los lectores  prisioneros en una telaraña de profundos mensajes.

Más allá de los contenidos, se debe destacar la calidad del estilo literario  que se adentra en el misterio,  con un lenguaje sencillo y elegido  cuidadosamente.

Una obra que invita a escuchar las voces de los protagonistas, que viran en doce órbitas de tópicos diferentes, pero unidos en un solo anillo: el que recorre esa aventura literaria que es la vida misma.

O reflectare a intelectualităţii

Această carte este o reflectare a intelectualităţii ce reuneşte un grup de poeţi şi naratori cu un singur scop: păşirea pe drumurile sensibilităţii, efortului, angajamentului.

Spiritul scriitorilor este prezent în fiecare pagină, unde le strălucesc numele în povestiri sau strofe şi limpezesc drumul pentru a rămâne de neşters în inimile celor care împărtăşesc acelaşi sentiment.

Talentul lor înnăscut reuneşte persoane cu formaţii diferite, dar cu acelaşi simţ umanist, ce se îndreaptă către un ideal comun. Au facilitatea de a surprinde, de a captiva şi a lăsa pe cititori prizonieri ai unei pânze de păianjen cu mesaje profunde.

Dincolo de conţinut, trebuie evidenţiată calitatea stilului literar ce pătrunde în mister, printr-un limbaj simplu şi ales cu minuţiozitate.

O operă ce invită la ascultarea vocilor protagoniştilor, ce se învârt în jurul a douăsprezece orbite cu topici diferite, însă unite într-un singur inel: cel ce străbate această aventură literară care este viaţa însăşi.

(din Antologie literară uruguayană, „Bibliotheca Universalis”, 2017)

Traducere de Diana Dragomirescu


BIBLIOTHECA UNIVERSALIS
TODO EL MUNDO EN UNA BIBLIOTECA
TOUT LE MONDE DANS UNE BIBLIOTHEQUE

Niciun comentariu: